Reglement 't Veerhuis Fun & Cooking

 

 • Deelname aan activiteiten in kookstudio Remco van den Heuvel geschiedt geheel voor eigen risico
 • U dient de aanwijzingen van de “chef” op te volgen (of van zijn leidinggevende)
 • Beschermende kleding is verplicht tijdens werkzaamheden in de studio
 • Bij deelname aan activiteiten in Kookstudio Remco van den Heuvel dient u vooraf zorg te dragen voor betaling tenzij anders vermeld in Uw overeenkomst.
 • Indien U voorwerpen of materialen van het fornuis/oven gebruikt dient u deze d.m.v. een doek te verplaatsen i.v.m. met warmte overdracht op materialen
 • Indien U zich niet aan de in dit reglement voorgeschreven voorschriften houdt, behouden wij ons het recht voor om U te mogen weigeren en of te verwijderen uit ‘t Veerhuis met zijn inpandige zalen en vertrekken
 • Indien U tijdens werkzaamheden in of om de studio alcoholische dranken gebruikt dient U zelf zorg te dragen voor vervangend vervoer, hierbij geven wij aan dat wij U attenderen dat het gebruik van te veel alcohol Uw verkeersdeelname uitsluit
 • Alle ingrediënten t.b.v. de kookstudio zijn eigendom van Kookstudio Remco van den Heuvel, ontvreemding en vervreemding hiervan kunnen wij niet tolereren en lijden onherroepelijk tot verwijdering en sluiten deelname in het vervolg uit.
 • Bovenstaande regel geldt idem voor alle aanwezige inventaris en materialen.
 • Indien u deelneemt aan activiteiten mogen wij ervan uit gaan dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit reglement.
 • Kookstudio Remco van den Heuvel conformeert zich met de uniforme voorwaarden van Horeca Nederland, welke opvraagbaar zijn bij ons kantoor.
 • Reserveringen dienen uitsluitend schriftelijk aangevraagd te worden en met een bevestiging voor akkoord retour gezonden te worden.
 • Bij alle arrangementen zijn de consumpties NIET inbegrepen tenzij anders overeen gekomen in Uw bevestiging.
 • Het is verboden elke vorm van drugs te gebruiken of te verhandelen in kookstudio Remco van den Heuvel.
 • Het is verboden iedere vorm van geweld te gebruiken in kookstudio Remco van den Heuvel.
 • Het is verboden wapens in welke vorm dan ook te gebruiken of bij te dragen in en om `t Veerhuis.

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Maak dan een afspraak of vul dan onderstaand contactformulier zo compleet mogelijk in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


 

Captcha Code

Klik op de afbeelding voor een andere captcha.