Voorwaarden

Solex

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Veerhuis Outdoor wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij uitgifte, teruggebracht wordt.
Voor 6 personen of meer € 250, minder dan 6 personen € 100.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Veerhuis Outdoor voldoen.
b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die minimaal 16 jaar zijn met een bromfietscertificaat of vanaf 18 jaar met een rijbewijs. Dit is per wet vastgesteld.

Artikel 3

Veerhuis Outdoor  is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Veerhuis Outdoor op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4
Veerhuis Outdoor is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Veerhuis Outdoor niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9

Het is niet toegestaan:
a. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b. De trottoirbanden op en af te rijden.
c. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d. Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10

Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Veerhuis Outdoor is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en of goederen.

Artikel 11
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van € 4,50.

Artikel 12
Bij reservering dient 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden op Rabobank nummer  NL21RABO0184322278 t.n.v. Veerhuis Outdoor. Bij reserveringen binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst.


Artikel 13

Bij annulering gelden de volgende spelregels:

Bij annulering 4 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 25% van de huursom in rekening plus administratiekosten.

Bij annulering 3 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 50% van de huursom  in rekening plus administratiekosten .

Bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum en korter brengen wij u 75% van de huursom in rekening plus administratiekosten

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Wijzigingen op Uw reservering kunnen tot 14 dagen van tevoren worden verwerkt.

Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven op info@hetveerhuis.eu

Artikel 14

Voor boekingen van een all-inclusive arrangement geldt het volgende:

Het all-inclusive arrangement gaat in vanaf het moment dat de eerste deelnemers consumpties bestellen. Na de afgesproken tijdslimiet zijn de drankjes voor eigen rekening en dienen contant of per pin te worden afgerekend.

Artikel 15

Veerhuis Outdoor beslist over het wel of niet solexen wegens het weer op de dag zelf. Er wordt u een alternatieve datum (kosteloos) aangeboden door Veerhuis Outdoor. Als u daar geen gebruik van wenst te maken is men 20% van de huurprijs verschuldigd.

Artikel 16

Veerhuis Outdoor is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 17

Als het qua temperatuur en of neerslag niet aangenaam is om buiten te eten en u heeft bij ons een barbecue geboekt, dan kan er door ons besloten worden deze om te zetten naar een bourgondisch buffet. Wij reserveren dan een ruimte c.q. tafel voor u, om uw uitje op een plezierige en gezellige wijze af te ronden.

Boekingen:

- Voor alle boekingen geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.
- Wij willen voor u een datum gedurende 1 week vrijblijvend in optie nemen.
- U dient dan een telefoonnummer waar u altijd op bereikbaar bent aan ons te overleggen.
- Indien wij een gegadigde krijgen voor de door u opgegeven datum bellen wij u of  u een beslissing         wilt nemen.
- Indien u niet bereikbaar bent proberen wij u binnen 2 uur nogmaals te bereiken.
- Kunt u geen beslissing nemen of u bent niet bereikbaar kan Uw boeking geen doorgang vinden.
- Betalingen voor de gehuurde solexen dienen voorafgaand aan de boeking conform Uw bevestiging      aan ons betaald te worden.
- Indien u overeenkomt kan dit ook contant voorafgaand aan uw evenement.
- Als u na de aanbetaling beslist te annuleren bent u de aanbetaling kwijt.
- Indien u wilt verzetten brengen wij € 7,50 p/solex bij u in rekening.
- Bent u op zoek naar een evenement met spektakel en geweld bent u bij ons NIET op het juiste adres.
- Bent u op zoek naar een cross of Dakar-achtig  evenement moet u beslist iets anders boeken.

 

Swings

 

Artikel 1

De huurder wordt geacht de Swing in goede staat te hebben ontvangen. Veerhuis Outdoor  wordt geacht de swing in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de swing in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 175 per reservering.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Swing toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de swing contant aan Veerhuis Outdoor voldoen.
b. Het rijden van een swing is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar.

Artikel 3
Veerhuis Outdoor is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Veerhuis Outdoor op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4
Veerhuis Outdoor is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde swing na  vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de swing, daar deze door Veerhuis Outdoor  niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde swing verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde swing aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
Het is niet toegestaan:
a. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b. De trottoirbanden op en af te rijden.
c. Met de swings tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d. Een of meerdere personen te vervoeren.
e. De verharde weg te verlaten met de Swing.

Artikel 10
Het huren van de swing geschiedt op eigen risico. Veerhuis Outdoor is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en of goederen.

Artikel 11
Bij tijdsoverschrijding geld per afgerond kwartier een tarief van € 4,50.

Artikel 12
Bij reservering dient 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden op Rabobank nummer NL21RABO0184322278 t.n.v. Veerhuis Outdoor. Bij reserveringen binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst.

Artikel 13

Bij annulering gelden de volgende spelregels:
Bij annulering 4 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 25% van de huursom in rekening plus administratiekosten.
Bij annulering 3 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 50% van de huursom in rekening plus administratiekosten .
Bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum en korter brengen wij u 75% van de huursom in rekening plus administratiekosten
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.
Wijzigingen op Uw reservering kunnen tot 14 dagen van tevoren worden verwerkt.
Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven op info@hetveerhuis.eu

Artikel 14

Voor boekingen van een all-inclusive arrangement geldt het volgende:
Het all-inclusive arrangement gaat in vanaf het moment dat de eerste deelnemers consumpties bestellen. Na de afgesproken tijdslimiet zijn de drankjes voor eigen rekening en dienen contant te worden afgerekend.

Artikel 15
Veerhuis Outdoor beslist over het wel of niet swing rijden wegens het weer op de dag zelf. Er wordt in overleg kosteloos een alternatieve datum aangeboden door  Veerhuis Outdoor. Als daar geen gebruik van gemaakt wordt, is men 20% van de huurprijs verschuldigd.

Artikel 16

Veerhuis Outdoor is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 17

Als het qua temperatuur en of neerslag niet aangenaam is om buiten te eten en u heeft bij ons een barbecue geboekt, dan kan er door ons besloten worden deze om te zetten naar een bourgondisch buffet. Wij reserveren dan een ruimte c.q. tafel voor u, om uw uitje op een plezierige en gezellige wijze af te ronden.

Boekingen:

- Voor alle boekingen geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.
- Wij willen voor u een datum gedurende 1 week vrijblijvend in optie nemen.
- U dient dan een telefoonnummer waar u altijd op bereikbaar bent aan ons te overleggen.
- Indien wij een gegadigde krijgen voor de door u opgegeven datum bellen wij u of u een beslissing wilt   nemen.
- Indien u niet bereikbaar bent proberen wij u binnen 2 uur nogmaals te bereiken.
- Kunt u geen beslissing nemen of u bent niet bereikbaar kan Uw boeking geen doorgang vinden.
- Betalingen voor de gehuurde Swings dienen voorafgaand aan de boeking conform Uw bevestiging aan   ons betaald te worden.
- Indien u overeenkomt kan dit ook contant voorafgaand aan uw evenement.
- Als u na de aanbetaling beslist te annuleren bent u de aanbetaling kwijt.
- Indien u wilt verzetten brengen wij € 7,50 per swing bij u in rekening
- Bent u op zoek naar een evenement met spektakel en geweld bent u bij ons NIET op het juiste adres.
- Bent u op zoek naar een cross of Dakar achtig evenement moet u beslist iets anders boeken.

 

 

 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand contactformulier zo compleet mogelijk in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.